INSTITUTE OF FORMATION AND PROMOTION  >  HOCHIMINH CENTER FOR RESEARCHING POWER SOUND AND LIGHT >  TRAINING CENTER  > TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN, ÂM THANH SÂN KHẤU CA NHẠC, ÂM THANH VŨ TRƯỜNG  > TRUNG TAM DAO TAO  NGHE  >    TRUNG TAM NGHIEN CUU  >  TRUNG TAM DAY NGHE   >  TRUNG TAM AM THANH ANH SANG  > TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ   >  TRUNG TÂM  DẠY NGHỀ   >    TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU  >   TRUNG TÂM ÂM THANH ÁNH SÁNG  >   TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGẮN HẠN  >  TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  > TRUNG TAM CHUYEN GIAO CONG NGHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH SÂN KHẤU  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÁNH SÁNG  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO TIẾP MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO SỬA CHỮA TIVI - MONITOR                                                                                                                            

VIEN ĐAO TAO VA NANG CAO THANH PHO HO CHI MINH  > TRUNG TAM NGHIEN CUU KY THUAT AM THANH ANH SANG > TRUNG TAM ĐAO TAO KY THUAT AM THANH CONG SUAT LON, TRUNG TAM DAO TAO AM THANH ANH SANG, TRUNG TAM DAO TAO THIET KE AM THANH SAN KHAU, TRUNG TAM DAO TAO THIET KE HE THONG AM THANH ANH SAN KHAU CA NHAC, AM THANH ANH SANG  VU TRUONG  >  TRUNG TAM AM THANH ANH SANG  > VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH > TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH ÁNH SÁNG  >  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ÂM THANH ÁNH SÁNG  SÂN KHẤU CA NHẠC, ĐÀO TẠO ÂM THANH ÁNH SÁNG VŨ TRƯỞNG VŨ TRƯỜNG, ĐÀO TẠO THIẾT KẾ  ÁNH SÁNG VŨ TRƯỜNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH SÂN KHẤU  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÁNH SÁNG  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO TIẾP MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO SỬA CHỮA TIVI  MONITOR                                                                                                                               HOCHIMINH CENTER FOR RESEARCHING POWER SOUND AND LIGHT, PROSOUND, LIGHTING, TRAINNING CENTER, TRAINING CENTRE

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ, BẢNG QUANG BÁO, BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG, BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ, BẢNG QUANG BÁO, BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG, BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ, BẢNG QUANG BÁO, BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG, BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ, BẢNG QUANG BÁO, BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG INSTITUTE OF FORMATION AND PROMOTION  >  HOCHIMINH CENTER FOR RESEARCHING POWER SOUND AND LIGHT >  TRAINING CENTER  > TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN, ÂM THANH SÂN KHẤU CA NHẠC, ÂM THANH VŨ TRƯỜNG  > TRUNG TAM DAO TAO  NGHE  >    TRUNG TAM NGHIEN CUU  >  TRUNG TAM DAY NGHE   >  TRUNG TAM AM THANH ANH SANG  > TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ   >  TRUNG TÂM  DẠY NGHỀ   >    TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU  >   TRUNG TÂM ÂM THANH ÁNH SÁNG  >   TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGẮN HẠN  >  TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  > TRUNG TAM CHUYEN GIAO CONG NGHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH SÂN KHẤU  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÁNH SÁNG  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO TIẾP MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO SỬA CHỮA TIVI - MONITOR                                                                                                                            

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG ĐÔNG DƯƠNG

 

 

 

 


       

                               

 

                                                       

 

          

         Trang chủ > Dịch vụ > Bảng chữ điện tử                                                                                                                                                                      

 

INSTITUTE OF FORMATION AND PROMOTION  >  HOCHIMINH CENTER FOR RESEARCHING POWER SOUND AND LIGHT >  TRAINING CENTER  > TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN, ÂM THANH SÂN KHẤU CA NHẠC, ÂM THANH VŨ TRƯỜNG  > TRUNG TAM DAO TAO  NGHE  >    TRUNG TAM NGHIEN CUU  >  TRUNG TAM DAY NGHE   >  TRUNG TAM AM THANH ANH SANG  > TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ   >  TRUNG TÂM  DẠY NGHỀ   >    TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU  >   TRUNG TÂM ÂM THANH ÁNH SÁNG  >   TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGẮN HẠN  >  TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  > TRUNG TAM CHUYEN GIAO CONG NGHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH SÂN KHẤU  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ÁNH SÁNG  >  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ BẢNG CHỮ ĐIỆN TỬ  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO TIẾP MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH  >  ĐÀO TẠO SỬA CHỮA TIVI - MONITOR                                                                                                                            

  Số 18 Bàu Cát, P.14, Q. Tân B́nh, TP.HCM - ĐT: 08. 8426752,  08. 2449119, Hotline: 0908455425 - Email:vnsoundandlight@vnsoundandlight.com